eKRUS - rejestracja

eKRUS

 

Menu główne

Możlwie formy rejestracji

Forma wniosku drukowalnego polega na wypełnieniu i złożeniu do KRUS formularza „Wniosek o utworzenie konta użytkownika w Portalu dla Rolników eKRUS”. Wniosek w formie pisemnej, opatrzonej odręcznym podpisem Usługobiorcy, należy złożyć we właściwej miejscowo dla Usługobiorcy jednostce organizacyjnej KRUS.
Forma wniosku elektronicznego polega na podaniu adresu poczty elektronicznej i podpisaniu formularza Profilem Zaufanym.
Forma wniosku ePUAP polega na wyszukaniu i wypełnieniu wniosku w ePUAP i potwierdzenia go Profilem Zaufanym lub podpisem elektronicznym. Wniosek ten przekazywany jest do Usługodawcy w trybie elektronicznym.

Wniosek drukowalny

Zarejestruj się

Wniosek elektroniczny

Zarejestruj się

Wniosek ePUAP

Zarejestruj się