eKRUS - rejestracja

eKRUS

 

Menu główne

Formularz rejestracyjny - dane osobowe

  1. pola oznaczone gwiazdką są wymagane
  2. wymagane jest wypełnienie co najmniej jednego pola oznaczonego cyfrą 1
  3. pole oznaczone cyfrą 2 jest wymagane w przypadku podania numeru dokumentu tożsamości

Zastrzeżenia:

  • Prawo do korzystania z Portalu eKRUS, w części dedykowanej dla zarejestrowanych Usługobiorców, mają osoby kiedykolwiek ubezpieczone w KRUS lub kiedykolwiek będące płatnikami składek
  • Dane osobowe na formularzu wniosku o utworzenie konta w sekcji "Dane wnioskodawcy" służą wyłącznie do identyfikacji wnioskodawcy w bazie danych osobowych KRUS
  • Treści i funkcjonalności spersonalizowane, do których będzie miał dostęp Usługobiorca w Portalu eKRUS będą miały wyłącznie charakter informacyjny i nie będą mogły być wykorzystane w postępowaniu administracyjnym ani żadnym innym
  • Wnioski o utworzenie konta rozpatrzone negatywnie zostaną natychmiast usunięte lub zniszczone wraz z podanymi w nich danymi osobowymi