eKRUS - strona główna

 
Logo strona internetowa bez barier

UWAGA - WAŻNY KOMUNIKAT DLA UBEZPIECZONYCH:

Emerytura rolnicza już po ukończeniu 60 lub 65 lat

Od 1 października 2017 r. wiek emerytalny będzie wynosił 60 lat – dla kobiet i 65 lat – dla mężczyzn. O emeryturę rolniczą mogą ubiegać się:

  • osoby, które skończą 60 lub 65 lat po dniu 30 września 2017 r.,
  • osoby, które do dnia 30 września 2017 r. skończą 60 lub 65 lat, ale nie osiągną do tego czasu podwyższonego wieku emerytalnego, czyli takiego, który obowiązuje obecnie i zależy od roku oraz kwartału urodzenia,
  • osoby, które do dnia 30 września 2017 r. osiągną również podwyższony wiek emerytalny, jeśli nie mają jeszcze przyznanej emerytury rolniczej.

Poza wiekiem emerytalnym muszą posiadać 25 letni okres podlegania rolniczemu ubezpieczeniu emerytalno-rentowemu.
Prawo do emerytury rolniczej ustala się na wniosek.

Szczegółowe informacje na stronie dedykowanej emeryturze oraz w terenowych jednostkach organizacyjnych Kasy.

 

CZYM JEST eKRUS

eKRUS to system informatyczny Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego udostępniany w przestrzeni publicznej za pośrednictwem sieci Internet, dedykowany dla ubezpieczonych w KRUS: rolników, małżonków rolników i domowników, podlegających ubezpieczeniu społecznemu rolników lub ubezpieczeniu zdrowotnemu oraz członków ich rodzin zgłoszonych za pośrednictwem KRUS do ubezpieczenia zdrowotnego.

 

Nie mam konta w eKRUS

Zarejestruj się

Mam konto w eKRUS

Zaloguj się

 

CO ZYSKUJESZ REJESTRUJĄC SIĘ W eKRUS

Bez rejestracji, uzyskujesz dostęp do treści ogólnodostępnej, dotyczącej podstawowych informacji o ubezpieczeniu społecznym i ubezpieczeniu zdrowotnym oraz o świadczeniach przysługujących z tytułu ubezpieczenia.

Po zarejestrowaniu, uzyskujesz dostęp do treści spersonalizowanej, dotyczącej m.in. danych jakie KRUS przetwarza o Tobie, przebiegu Twojego ubezpieczenia, wykazu Twoich składek a także informacje o zbliżających się terminach płatności i wysokości Twoich składek.

 

KTO MOŻE KORZYSTAĆ Z eKRUS

Z treści ogólnodostępnej może korzystać każdy użytkownik sieci Internet.

Z treści spersonalizowanej może korzystać wyłącznie osoba ubezpieczona w KRUS (rolnik, małżonek rolnika, członek rodziny i domownik), która akceptuje regulamin eKRUS, po przejściu procedury rejestracyjnej.

 

Czy korzystanie z eKRUS skutkuje ponoszeniem kosztów

Korzystanie z eKRUS nie jest obarczone żadnymi dodatkowymi kosztami.

 

Jakie wymagania techniczne muszę spełnić aby korzystać z eKRUS

W celu uzyskania technicznej możliwości korzystania z eKRUS niezbędne są:

  1. Komputer z dostępem do Internetu
  2. Przeglądarka internetowa – rekomendowane przez KRUS to: Internet Explorer 11, Firefox 35.x, Chrome 40.x, z włączoną obsługą JavaScript i "cookies"
  3. Dowolna aplikacja umożliwiająca obsługę plików w formacie PDF. Przykładowa aplikacja obsługująca pliki w formacie PDF