eKRUS - strona główna

eKRUS

 

Menu główne

CZYM JEST eKRUS

eKRUS to system informatyczny Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego udostępniany w przestrzeni publicznej za pośrednictwem sieci Internet, dedykowany dla ubezpieczonych w KRUS: rolników, małżonków rolników i domowników, podlegających ubezpieczeniu społecznemu rolników lub ubezpieczeniu zdrowotnemu oraz członków ich rodzin zgłoszonych za pośrednictwem KRUS do ubezpieczenia zdrowotnego.

CO ZYSKUJESZ REJESTRUJĄC SIĘ W eKRUS

Bez rejestracji, uzyskujesz dostęp do treści ogólnodostępnej, dotyczącej podstawowych informacji o ubezpieczeniu społecznym i ubezpieczeniu zdrowotnym oraz o świadczeniach przysługujących z tytułu ubezpieczenia.

Po zarejestrowaniu, uzyskujesz dostęp do treści spersonalizowanej, dotyczącej m.in. danych jakie KRUS przetwarza o Tobie, przebiegu Twojego ubezpieczenia, wykazu Twoich składek a także informacje o zbliżających się terminach płatności i wysokości Twoich składek.

KTO MOŻE KORZYSTAĆ Z eKRUS

Z treści ogólnodostępnej może korzystać każdy użytkownik sieci Internet.

Z treści spersonalizowanej może korzystać wyłącznie osoba ubezpieczona w KRUS (rolnik, małżonek rolnika, członek rodziny i domownik), która akceptuje regulamin eKRUS, po przejściu procedury rejestracyjnej.

Czy korzystanie z eKRUS skutkuje ponoszeniem kosztów

Korzystanie z eKRUS nie jest obarczone żadnymi dodatkowymi kosztami.

Jakie wymagania techniczne muszę spełnić aby korzystać z eKRUS

W celu uzyskania technicznej możliwości korzystania z eKRUS niezbędne są:

  1. Komputer z dostępem do Internetu
  2. Przeglądarka internetowa – rekomendowane przez KRUS to: Internet Explorer 11, Firefox 58.x, Chrome 64.x,z włączoną obsługą JavaScript i "cookies"
  3. Dowolna aplikacja umożliwiająca obsługę plików w formacie PDF. Przykładowa aplikacja obsługująca pliki w formacie PDF