eKRUS - rejestracja

eKRUS

 

Menu główne

eFormularz rejestracyjny podpisywany Profilem Zaufanym

  1. pola oznaczone gwiazdką są wymagane

Zastrzeżenia:

  • Prawo do korzystania z Portalu eKRUS, w części dedykowanej dla zarejestrowanych Usługobiorców, mają osoby kiedykolwiek ubezpieczone w KRUS lub kiedykolwiek będące płatnikami składek
  • Treści i funkcjonalności spersonalizowane, do których będzie miał dostęp Usługobiorca w Portalu eKRUS będą miały wyłącznie charakter informacyjny i nie będą mogły być wykorzystane w postępowaniu administracyjnym ani żadnym innym
  • Wnioski o utworzenie konta rozpatrzone negatywnie zostaną natychmiast usunięte lub zniszczone wraz z podanymi w nich danymi osobowymi